Advantech All-around IP65-rated HMI solution – New path to operations visualization

SPC-800 HMI của Eclech có tính năng bảo vệ chống xâm nhập toàn diện theo tiêu chuẩn IP65 cho phép gắn máy trực tiếp để hoạt động trong môi trường công nghiệp đầy thách thức. Với sự tích hợp của một đơn vị tiện ích mở rộng có thể tùy chỉnh hỗ trợ một loạt các điều khiển bổ trợ, hệ thống có thể được cấu hình linh hoạt cho các yêu cầu cụ thể.