Bảo Vệ chống ăn mòn bằng Kẽm Zn DONG YANG CORROSION ENGINEERING DYCE

Kẽm có lịch sử sử dụng lâu nhất trong các phương pháp bảo vệ ca tốt bị ăn mòn. Kẽm đã được phổ biến rộng rãi

được sử dụng trong nhiều thập kỷ cho cả ứng dụng biển và đất. Cực dương kẽm thường được áp dụng ở điện trở suất thấp

đất dưới 1.000 ohm-cm và trong nước biển hoặc nước muối sản xuất. Kẽm kim loại là tuyệt vời khi được sử dụng làm điện

nền và đặc biệt Kẽm tinh khiết 99,99% được sử dụng làm điện cực tham chiếu vĩnh viễn dưới đáy bể và bên trong tàu.