Bảo vệ chống ăn mòn đường ống dẫn nước dẫn dầu, đường ống chất lỏng dongyang Dyec

1.     Phân loại ăn mòn đường ống

a.     Vị trí ăn mòn đường ống theo thời gian

·        Có hai loại ăn mòn đường ống là ăn mòn bên trong và ăn mòn bên ngoài đường ống

-         Ăm mòn bên trong phục thuộc vào nhiều yếu tố và được chia thành các loại như sau

-         Sự ngọt gây ra bởi carbondioxide tan trong dung dịch , chủ yếu ăn mòn tại một số điểm tạo thành lỗ.

-         Ăn mòn chua nguyên ngân tại hydrogen sulphide nó tạo nứt lớp thép quá chình này tạo ra sự hỏng hóc rất nhanh.

-         Ăn mòn do nước trong đường ống  ăn mòn oxygen và nước

-         Ăm mòn do sinh vật do sự phát triển một số sinh vật đặc thù trong đường ống.

-         Ăn mòn bên ngoài chủ yếu là ăn mòn điện hóa

b.     Ăn mòn theo hình thái đường ống

·        Ăn mòn thông thường rất hiếm gặp trong thực tế loại này rất dễ khống chế

·        Ăn mòn cục bộ nó là một dạng biến đổi do môi trường khá dễ ngăn chặn , khó khăn và xác định vị trí ăn mòn

·        Ăn mòn lỗ sự khác biệt của nó so với ăn mòn khác là ăn mòn lỗ  là do những vị trí ăn mòn cô lập, phần lớn kim loại xung quang không bị ăn mòn hay phá hủy, theo thời gian lỗ này lớn lên hình vỏ sò , đối với thép chống ăn mòn lỗ này thường có đường kính nhỏ nhưng ăn rất sâu và thường tạo thành cụm

·        Ăn mòn sần sùi rất ít gặp đối với thép carbon trừ khi có sự không đồng nhất như tại các mối hàn

·        Ăn mòn gây ra cùng áp xuất tạo vết đứt gãy nó rất nguy hiểm và nguy hại, có thể ngăn chặn bằng cach lựa trọn vật liệu phù hợp

·        Ăn mòn nổi bọt xẩy ra trong môi trường chua do kim loại thường không đồng chất bên trong thep các huydrogen nguyên tử xâm nhập vào cấu trúc thép tạo ra những bọt khí xuất hiện trên bề mặt

·        Ăn mòn mỏi môi trường có sulphide đặc biệt nguy hiểm với loại ăn mòn này

·        Ăn mòn ngọt từ những kinh nghiệp cho ta thấy vận tốc dòng chảy trên mức 20m/s mới bắt đầu nguy hại tại những mối hàn đầu nối

·        Ăn mòn do vật rắn trong đường ống, vặt rắn trong đường ống  có tác động rất lớn trong đường ống nó phá bỏ và tạo sự ăn mòn rất nhanh trong đường ống

·        Ăn mòn chua nó tạo nứt gãy tạo bọt áp xuất hydro

·        Ăn mòn điểm

·        Ăn mòn do nươc trong đường ống mọi dũng dịch dù ít dù nhiều vẫn có nước nên quá trình ăn mòn vẫn diễn ra vì có mặt nước

·        Ăn mòn do vi sinh vật