Box

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Mã hàng: Box
Bảo hành: 12 Tháng
Hãng sản xuất: DONG YANG CORROSION
Xuất xứ: HfastVietnam

Mô tả sản phẩm

Các trạm thử nghiệm được lắp đặt tại các vị trí được lựa chọn dọc theo cấu trúc được bảo vệ để kiểm tra, giám sát và kiểm soát hiệu suất của protedson catốt. Mỗi loại hộp có thể được sản xuất theo môi trường sử dụng và mục đích.

Các trạm thử nghiệm được lắp đặt tại các vị trí được lựa chọn dọc theo cấu trúc được bảo vệ để kiểm tra,

giám sát và kiểm soát hiệu suất của protedson catốt. Mỗi loại hộp có thể được sản xuất theo môi trường sử dụng và mục đích.

  • Điện cực tham chiếu

Sau khi hoàn thành cài đặt bằng phương pháp anode hy sinh hoặc phương pháp hiện tại ấn tượng, hiệu quả bảo vệ phải được xác minh

đối với đối tượng ăn mòn cần bảo vệ và điều này có thể được xác định bằng phép đo tiềm năng của đối tượng (mV).

Giá trị của điện thế xuất hiện tại thời điểm này thay đổi theo điện cực tham chiếu khác nhau được sử dụng và giá trị tham chiếu bảo vệ

cũng sẽ được thay đổi tương ứng.

  • Tiêu chí bảo vệ tiềm năng