Kỹ thuật bảo vệ chống ăn mòn Dong Yang (DYCE)

Kể từ khi thành lập vào năm 1970, Kỹ thuật ăn mòn Dong Yang (DYCE) đã tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý và chống ăn mòn chất lượng cao nhất. Ngay từ đầu, chúng tôi đã luôn tìm cách kết hợp kỹ thuật thực tế với kiến ​​thức kỹ thuật sâu sắc. Điều này đã cho phép chúng tôi cung cấp một cách nhất quán các kết quả vượt quá sự khai thác của khách hàng. Kết quả của sự cống hiến của chúng tôi là tổ chức tập trung vào dịch vụ khách hàng đã tăng trưởng ổn định, cẩn thận của chúng tôi thành một công ty toàn cầu có hơn 140 kỹ sư và nhà sản xuất. Vì sự tăng trưởng này, Kỹ thuật ăn mòn Dong Yang đã đổi tên thành DYCE Global với các văn phòng tại Hàn Quốc, Kuwait, UAE, Ả Rập Saudi, Singapore và Hoa Kỳ

Dyce  toàn cầu    nhiều  hơn  40  năm  kinh nghiệm  cho  ăn mòn  bảo vệ ...

Dong  Yang Corrosion  Engineering  ( Dyce )  đã  tập trung  vào cung cấp

ăn mòn  phòng chống  và quản lý  sản phẩm    dịch vụ  của  các cao  chất lượng,  chúng tôi  đã luôn luôn  tìm cách  để  kết hợp  thực tiễn kỹ thuật  bí quyết

với  kiến thức kỹ thuật sâu sắc  . Đây đã cho phép chúng tôi để liên tục cung cấp kết quả mà quá        

 mong đợi  của khách hàng . Các  kết quả  của  chúng tôi  cống hiến  như  một khách hàng  dịch vụ tập trung vào  tổ chức

đã được  chúng tôi  ổn định,  cẩn thận  phát triển  thành  một  toàn cầu  công ty  đó    hơn  140  kỹ sư  và các học viên.

Bởi vì  trong  này  tăng trưởng,  Dong  Yang  Corrosion  Engineering  đã  thay đổi    tên để  Dyce toàn cầu

 với  các văn phòng    Nam  Triều Tiên,  Kuwait,  UAE,  Ả Rập  Xê-út,  Singapore,    các United  States

để  sử lý  dầu    khí đốt, nước    nước thải,    các cổng  và thiết bị đầu cuối  các ngành công nghiệp.

Chúng tôi  làm việc  bao gồm ăn mòn  phòng  chống  trên bờ  và xa bờ  đường ống,

 thiết bị ngầm , nhà ga,  cơ sở sản xuất và chế biến nổi  , và trên bờ    

 

 cơ sở tinh chế và  chế biến .  Chúng tôi  đang  có khả năng  để  cung cấp  đẳng cấp thế giới, chi phí-hiệu quả  các giải pháp

 thông qua  của chúng tôi  dành riêng cho nhân viên  bởi  sự hiểu biết  của chúng tôi  khách hàng  nhu cầu, bao gồm cả  các  quy định

  pháp lý  các tình huống  của chúng tôi  khách hàng  hoạt động  trong,    không bao giờ thỏa hiệp  về  chất lượng  hay  an toàn. 

Với  chúng tôi  đã được chứng minh  theo dõi  kỷ lục    lịch sử,  bạn  có thể  được  tin tưởng  rằng  trong  tất cả    chúng tôi  tham gia

 trong, sự hài lòng của bạn  là tối quan trọng. Chúng tôi  đánh giá cao của bạn  thời gian và niềm tin trong chúng tôi và chúng tôi trông đợi            

hai là  một  phần có giá trị  trong đội ngũ quản lý và phòng chống ăn mòn của bạn .  

Cty TNHH H-Fast Tự hào là đại lý phân phối hàng của     Dong  Yang Corrosion  Engineering  ( Dyce ) tại việt nam. Về chống ăn mòn cho các thiết bị nhà máy. Nhu cầu liên hệ 024.7309.8989 hoặc 024.224.224.00