Tatsuta Hệ thống phát hiện rò rỉ nước

Bởi vì nó xác định chính xác vị trí rò rỉ,

có thể thực hiện hành động ngay lập tức

Vị trí rò rỉ nước được đo bằng điện tử và hiển thị kỹ thuật số ở các đơn vị 1 mét. Hơn nữa, khi rò rỉ nước xảy ra, cảm biến sử dụng màn hình màu, giúp xác nhận hình ảnh tại chỗ dễ dàng và giúp xác định vị trí rò rỉ nhanh hơn.