Ứng dụng máy tính công nghiệp advantech trong khả năng thiết kế kỹ thuật

Ứng dụng máy tính công nghiệp advantech trong khả năng thiết kế kỹ thuật

Thiết kế với Phương pháp luận

Ở Eclech, phương pháp của nhóm cơ khí của chúng tôi bao gồm thiết kế bộ phận, quy trình lắp ráp, thiết kế kết cấu, kiểm soát chi phí và tính khả thi của dụng cụ. Phân tích dung sai và thiết kế cho sản xuất là lĩnh vực chính mà các kỹ sư đặc biệt

 

chú ý.

Thiết kế cho các yếu tố hình thức khác nhau

Eclech có khả năng thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về yếu tố hình thức khác nhau, chẳng hạn như khung máy chủ gắn giá đỡ, máy tính bảng bền chắc, thiết bị ô tô, máy tính bảng, khung mở,