Công nghệ bảo vệ chống ăn mòn DONGYANG CORROSION ( Dyce )

Tại DYCE Global, chúng tôi tự hào về các sản phẩm được sản xuất của mình; và bạn cũng vậy.

Tại nhà máy của chúng tôi bên ngoài Seoul Hàn Quốc, chúng tôi sản xuất thiết bị bảo vệ catốt

cực dương, vật liệu cực dương và bộ chỉnh lưu. Cực dương CP của chúng tôi bao gồm

cực dương như Mg, Al, Zin. Các cực dương loại hiện tại được ấn tượng của chúng tôi bao gồm

gang cao Si, Pt-Ti và Pt-Nb, và MMO. Nhà máy và sản xuất của chúng tôi

các quy trình trải qua kiểm tra chất lượng thường xuyên và chúng tôi nắm giữ một số chất lượng

chứng nhận bao gồm ISO9001. Sản phẩm CP của chúng tôi đã được lắp đặt và sử dụng

tại các nhà máy điện hạt nhân để bảo vệ đường ống chôn, kho chứa trên mặt đất

đáy bể và bể chứa ngầm tại các nhà máy lọc dầu và nhà ga, trên bờ

đường ống dẫn dầu và khí đốt, đường ống dẫn nước, bến tàu và bến cảng để kể tên một số

các ứng dụng.

Hiện tại, chúng tôi cũng đang nghiên cứu các giải pháp giám sát ăn mòn. Ngoài

nỗ lực nghiên cứu để phát triển một số công nghệ giám sát mới, chúng tôi cũng

hợp tác với Aginova Inc. Aginova, có trụ sở tại Hoa Kỳ, là một công ty

tập trung vào các cảm biến và giám sát không dây. Các hệ thống cảm biến này đã được

được sử dụng để theo dõi sự ăn mòn cục bộ, sự xuống cấp của lớp phủ và nói chung

ăn mòn trong một loạt các ứng dụng bao gồm đường ống hydrocacbon lỏng, khô

đường ống dẫn khí, đường ống dẫn khí ướt, nhà máy lọc dầu, cơ sở dược phẩm, giao thông vận tải

trang thiết bị và quân sự / quốc phòng.

Chúng tôi mong muốn giúp bạn đáp ứng việc bảo vệ catốt và chống ăn mòn

nhu cầu giám sát